Ideeën

Sterk Hoogkerk

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Huidige fase

Thema's kiezen en geld verdelen

Fases

Thema's kiezen en geld verdelen

-

Wat zijn de vijf belangrijkste thema’s?

De eerste stap van Sterk Hoogkerk is het kiezen van vijf thema's. Alle ingediende ideeën vallen straks onder een van deze thema’s. We beginnen met een lijst van twintig, daaruit kiezen we gezamenlijk de vijf belangrijkste.

Kies hier jouw 5 thema’s

Tussen 16 maart en 18 april kan iedereen die in Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof, Vierverlaten of Leegkerk woont online vijf thema’s kiezen. Op dinsdag 18 april maken we de vijf thema’s in het dorpshuis in Hoogkerk definitief. De stemmen die op deze bijeenkomst uitgebracht worden, tellen zwaarder mee dan de online stemmen. Dus wil je meer invloed? Kom dan naar het dorpshuis en praat mee! Let op: je mag zowel online als tijdens de bijeenkomst stemmen. Dan gebruik je je stem maximaal.

Belangrijk bij Sterk Hoogkerk is dat bewoners bij alle stappen met elkaar in gesprek gaan.

Tijdens de bijeenkomst op 18 april doen we dat met behulp van een spelvorm voor het kiezen van de thema’s. Iedereen krijgt daarbij de ruimte om zijn of haar argumenten te delen. Aan het eind van deze avond zijn de vijf thema’s voor Sterk Hoogkerk definitief.

Hoeveel geld krijgt elk thema?

Op dinsdag 16 mei bepalen we samen hoe we het geld over de vijf gekozen thema’s verdelen. Ook dit doen we weer door het gesprek met elkaar aan te gaan. Hoe belangrijk is elk thema? En waarom? Hoeveel geld krijgt elk van de vijf thema’s? Als we ’s avonds terug naar huis gaan, is die knoop doorgehakt.

De belangrijke stap van het geld verdelen kan om technische redenen niet online. Om mee te doen kom je dus op 16 mei naar het dorpshuis in Hoogkerk!

16 maart t/m 16 april: Thema's kiezen

Online thema's kiezen kan via deze website 

Dinsdag 18 april: Thema’s kiezen

Dorpshuis Hoogkerk | 19.30 uur – 22.00 uur

Dinsdag 16 mei: Geld over de vijf gekozen thema's verdelen

Dorpshuis Hoogkerk | 19.30 uur – 22.00 uur

Meld je aan

Ideeën indienen

-

Nadat duidelijk is hoeveel geld er voor elk thema is, mag iedereen ideeën indienen. Daarbij moet elk ingediend idee bij een van de vijf thema's passen. Ook mensen die niet in Hoogkerk wonen, kunnen aan deze fase meedoen. Ideeën met een bescheiden kostenplaat kunnen ook worden ingediend als zij buiten de thema's vallen. Er is in totaal 5000 euro beschikbaar voor dergelijke ideeën. 

Stuur je een idee in? Vermeld daarbij dan alle informatie die je hebt. Waarom is het een goed idee? Wat draagt het bij aan jouw omgeving? Is het eenmalig of voor een langere periode? Hoeveel geld is ervoor nodig? En wie of wat heb je nodig om het uit te kunnen voeren?

Als je je idee al verder uitgedacht hebt, kun je ook een plan van aanpak of een begroting toevoegen. Samen met de gemeente kijken we of je idee haalbaar is. Als dat nodig is nemen we daarover contact met je op.

Lees de spelregels

Tijdens deze fase zie je op deze website alle ingediende ideeën. Je kunt op andere indieners reageren, bijvoorbeeld als je iets wilt toevoegen, tips hebt of wilt meewerken aan de realisatie van een idee.

Heb je nu een vraag? Of kom je ergens niet uit? Neem dan contact met ons op via hallo@sterkhoogkerk.nl  of 06-13211151

Hoe kan het?

-

Als alle ideeën binnen zijn, worden ze bekeken en beoordeeld. Kunnen ze uitgevoerd worden? En hoe precies? Tijdens deze stap zijn de indieners en de gemeente aan zet. Samen kijken ze of het idee praktisch haalbaar is, wat er voor nodig is en wat de kosten zullen zijn. Als alle lichten op groen staan, gaat het idee mee in de stemronde van stap 4.

Stemmen

-

Het is zover! Voor elk van de vijf thema's kiezen Hoogkerkers uit de ingediende ideeën de drie beste. Iedereen krijgt de kans om te stemmen, zowel tijdens een bijeenkomst als online. Welke ideeën spreken jou aan? Wat zou je graag gerealiseerd zien?

Ook bij deze stemronde tellen stemmen die uitgebracht worden tijdens de bijeenkomst zwaarder dan de stemmen die online worden uitgebracht. Je mag zowel tijdens de bijeenkomst als online stemmen: dan geef je jouw stem maximaal gewicht. Tijdens de bijeenkomst gaan we in groepjes met elkaar in gesprek. Bij elk idee zien de stemmers hoeveel geld het gaat kosten, zodat ze op basis daarvan een goede afweging kunnen maken.

Wat gebeurt er als er thema’s zijn waarbij de ingediende projecten minder geld kosten dan er voor dat thema begroot is? Oftewel: als er geld over is? In dit geval kunnen alle ideeën die bij dat thema horen, gerealiseerd worden. Er hoeft dus voor dit thema niet gestemd te worden. Bij de thema’s waar meer ideeën zijn dan er budget is, gaan we stemmen.

Aan de slag met gekozen ideeën

-

De uitslag van de stemronde maken we bekend via deze website, via hoogkerkonline.nl en in de Westerkrant. Daarna gaat de gemeente samen met de indieners van de gekozen ideeën over tot de uitvoering. De plannen worden werkelijkheid!

Sterk Hoogkerk

Afgeronde projecten

Stem van Hoogkerk

Lewenborg Leeft 2022

Een speel- en chillplekkenplan voor Selwerd

Beijum Bruist 2022

Selwerd-Oost

Selwerd-West

Sunny Selwerd

Oosterparkwijk

Over dit proces

Beslis mee over de verdeling van geld tussen verschillende ideeën en projecten.